Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, toegankelijk via https://www.allesovergps.com/, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, heeft u geen toegang tot deze site. Het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Licentie gebruiken

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van Alles Over GPS te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • wijzig of kopieer de materialen;
  • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
  • poging om software op de website van Alles Over GPS te reverse-engineeren;
  • elke copyright- of andere eigendomsaanduidingen uit de materialen verwijderen; of
  • het materiaal overbrengen naar een andere persoon of het materiaal “spiegelen” op een andere server.

Hierdoor kan Alles Over GPS worden beëindigd bij overtreding van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, ongeacht of deze in gedrukte of elektronische vorm zijn.

3. Disclaimer

Al het materiaal op de website van Alles Over GPS wordt geleverd “zoals het is”. Everything About GPS geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties. Verder doet Everything Over GPS geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of sites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Alles Over GPS of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat door het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van Alles Over GPS te gebruiken, zelfs niet als Alles Over GPS of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze website hiervan op de hoogte is gesteld, mondeling of schriftelijk, van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige jurisdicties zijn beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade niet toegestaan. Deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en fouten

Het materiaal op de website van Alles Over GPS kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Alles Over GPS belooft niet dat de materialen op deze website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Alles Over GPS kan het materiaal op haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Alles Over GPS doet geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

Alles over GPS heeft niet alle sites gecontroleerd die aan haar website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Alles Over GPS van de site. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Everything Over GPS kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Privacy

Lees ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Alles Over GPS wordt beheerst door de wetten van BE, zonder verwijzing naar de conflicterende wettelijke bepalingen.

AllesOverGPS
Logo